Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 187/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-18

Sprawa ze skargi R. L. działającego imieniem własnym i reprezentującego grupę mieszkańców miasta T. na zarządzenie Burmistrza Miasta T. w przedmiocie ustalenia górnych stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

II SA/Go 1014/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-04

Sprawa ze skargi P.B. na pismo Burmistrza w przedmiocie odmowy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

II SA/Sz 172/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi M. L. reprezentowanej przez opiekuna prawnego J. S. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

II SA/Gd 430/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-17

Sprawa ze skargi M.K. na działalność Burmistrza w przedmiocie rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

I SA/Wa 822/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udzielenia upoważnienia

II SAB/Rz 3/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-26

Skarga J. Ch. na bezczynność Burmistrza J. w sprawie ustalenia przyczyn i osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie

II SAB/Rz 45/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Bk 480/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

I SO/Wa 7/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku K. i S. K.

II SA/Bd 57/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   35