Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 1220/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Wolina w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej stwierdza, że zarządzenie Burmistrza Wolina , nr 20/12 wydane zostało z naruszeniem prawa

II SA/Sz 304/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr [...]

II SA/Wa 1704/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta M. w przedmiocie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz określenia opłat w zakresie § 1, § 2 ust. 1

IV SA/Wr 625/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-13

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Ś. w przedmiocie zmiany zarządzenia Nr [...] z dnia [...] r. Burmistrza Ś. w sprawie ustalenia zasad przygotowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ś.

IV SA/Wr 144/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-11

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na zarządzenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra w przedmiocie zmiany zarządzenia nr 264/08 w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokalu sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

II SA/Ol 365/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich

II SA/Go 526/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-02

Sprawa ze skargi Wojewody Lubuskiego na zarządzenie Burmistrza Miasta S. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół prowadzonych przez Gminę S.

II SA/Sz 304/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Białogardu w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie

II SA/Go 614/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

II SA/Go 613/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-03

Wniosek skarżącego o wstrzymanie zaskarżonego zarządzenia w sprawie ze skargi Wojewody Lubuskiego na zarządzenie Burmistrza S. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół prowadzonych przez Gminę S.
1   Następne >   +2   +5   8