Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 367/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego

II SA/Lu 491/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

IV SAB/Wr 5/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nie rozpatrzenia odwołania

II SA/Bd 352/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 11/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 602/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Lu 708/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku

II SA/Lu 565/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

II SAB/Wr 87/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym

II SAB/Lu 45/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   7