Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Wr 2358/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

OSK 190/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA O Z w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Wr 2353/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Wr 2357/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Wr 2355/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Wr 2354/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Wr 2356/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku gwarantowanego