Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 589/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 350/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Po 503/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego

II SA/Po 924/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 227/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 460/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 611/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego i zasiłku okresowego

IV SA/Po 936/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego na dziecko

IV SA/Po 937/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego na dzieci oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1   Następne >   2