Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 1045/87 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1987-12-30

Skarga Ryszarda Ł. na decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem i zakazu wprowadzania ścieków do rowu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta K., a także
1   Następne >   2