Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 440/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Sz 325/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Sz 116/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

II SA/Sz 52/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 440/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1112/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poniesionej zastępczo za gminę

II SA/Sz 1147/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 932/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy E. O. w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Sz 1259/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   100