Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K.

I OZ 752/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białym...

I OZ 579/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego załatwienia sprawy w związku z pismami i innymi

I OW 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 59/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. G. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 84/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania wniosku A. C. o przyznanie zasiłku celowego

I OW 93/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku S. S. dotyczącego przyznania świadczeń z pomocy społecznej

I OW 103/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-15

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. K. w sprawie przyznania zasiłku okresowego i celowego
1   Następne >   3