Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OW 41/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

II SA/Bk 218/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora zarządu dróg publicznych

III SA/Gd 275/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-06-04

Sprawa ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na zatwierdzenie przez Starostę [...] projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych

I OW 274/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania informacji M. G. o zmianie adresu zamieszkania w prawie jazdy

II SA/Bd 339/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-06-18

Sprawa ze skargi K. L. na czynność Starosty w przedmiocie wpisu do prawa jazdy

VII SA/Wa 1076/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II GW 18/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

III SA/Gd 292/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-30

Sprawa ze skargi S.R. na działanie Starosty w przedmiocie wydania prawa jazdy

III SAB/Łd 12/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] dotyczącą rejestracji ciągnika

II SAB/Sz 18/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-07-10

Sprawa ze skargi J. M. na bezczynności i przewlekłość Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania
1   Następne >   3