Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Wr 11/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie nieprzekazania organowi odwoławczemu odwołania

II OSK 564/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu wraz z wnioskiem o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego ;

IV SA/Wa 1951/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi W. W. na czynności Wojewody [...] w przedmiocie przekroczenia uprawnień wynikających z przepisów prawa

II SA/Kr 1267/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody z dnia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Po 44/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie na nieważności uchwały

II SA/Łd 314/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych i wykonanie urządzeń wodnych do celów chowu ryb

II SA/Rz 113/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za straty w rybołówstwie rzeki Wisłoki

II SA/Gd 471/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przekazania skargi dotyczącej zmiany stosunków wodnych na gruncie do właściwego organu

II SA/Bd 1016/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z urządzeń melioracyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   34