Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 1221/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1221/14 oddalające zażalenie E. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...

III SA/Łd 1042/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S.J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 331/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

III SA/Łd 148/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi P.W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie braku danych o skrzynce podawczej ePUAP na stronach internetowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł.

III SA/Łd 147/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Sprawa ze skargi P.W. na stanowisko Wojewody [...] wyrażone w piśmie w przedmiocie braku skrzynki podawczej ePUAP w portalu internetowym Komisji Nadzoru Finansowego

II SA/Bd 242/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zakazu zgromadzenia publicznego postanowił: oddalić wniosek.

I OZ 1222/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach w sprawie ...

I OZ 1223/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1223/14 oddalające zażalenie J. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...

II SA/Po 1000/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zgromadzenia publicznego;
1   Następne >   +2   +5   8