Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 2033/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SA/Wa 782/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wa 296/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

Sprawa ze skargi W. G. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 2259/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SAB/Wa 297/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 1551/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1803/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2593/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji