Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 937/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia