Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 3337/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1335/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 2298/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 486/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 171/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania

I OSK 432/12 - Wyrok NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowieniu postępowania

I SAB/Wa 508/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 291/10 - Wyrok NSA z 2010-12-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia w części z naruszeniem prawa, a w pozostałej części stwierdzenia jego nieważności

I OSK 555/13 - Wyrok NSA z 2014-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   24