Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1298/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OZ 1084/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

Wniosek S.P. o sprostowanie uzasadnienia postanowienia NSA z 11 października 2016 r. sygn. akt II OZ 1084/16 oddalającego zażalenie S.P. na postanowienie WSA w Warszawie z 17 maja 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 82/16 o sprostowaniu postanowienia WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 82/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji z [...] października 2015 r., ...