Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 571/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia wykonania utwardzenia powierzchni działek

II SAB/Lu 9/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie przekazania skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawie udostępnienia akt postępowania administracyjnego

II SAB/Lu 10/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawie udostępnienia akt postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1007/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1848/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę