Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 582/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 742/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Ke 868/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego