Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

GZ 152/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-31

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Krakowie [...] w przedmiocie umorzenia należności celnej

I SA/Bk 215/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług od towaru ujętego w zgłoszeniu celnym

I SA/Bd 507/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie opłaty za przechowanie towaru w depozycie

III SA/Lu 14/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej