Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 908/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-12

skarg 'A' Sp. z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami skargi oddala

I GSK 1246/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o przywozie towarów

III SA/Gd 8/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-21

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w G. w przedmiocie objęcia towarów depozytem celnym

III SA/Gd 11/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-21

Sprawa ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w G. w przedmiocie objęcia towarów depozytem celnym