Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1929/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-27

skarg I. V. i O. V. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości

IV SA/Wa 363/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zobowiązania do powrotu