Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

VI SA/Wa 1286/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-02

Skarga D. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

I OZ 2094/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 138/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 92/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

II OZ 91/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku

VI SA/Wa 2379/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

I SA/Wa 1250/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 45/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 46/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 235/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   79