Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Gd 109/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 435/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej