Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 801/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gl 193/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu

II SA/Gl 483/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II SA/Gl 371/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą celem realizacji inwestycji drogowej w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 252/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej T. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

IV SA/Po 82/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

II SA/Po 749/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę