Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bk 264/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości

I OSK 1103/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Gd 109/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 435/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej