Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Ke 612/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-24

skarg D. B. i Z. F. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności