Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 709/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty Powiatu w B. P. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie zaległych składek na spółkę wodną Oddala skargę.