Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 149/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż działki

II SA/Rz 352/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości

II SA/Rz 898/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości