Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 944/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Rz 849/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

Skarga A. F., D. F., A. K., J. R., W. K., R. K., R. M., J. F., K. O., 'A.' A. F. , 'A.' W. O. na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

II SA/Rz 730/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych

SA/Rz 415/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zasad wnoszenia przez mieszkańców wpłat na kanalizację sanitarną

II SA/Rz 1029/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-11-27

Skarga Prokuratora Rejonowego w Stalowej Woli na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem -

II SA/Rz 830/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Solina w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy [...]