Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 491/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia zasad dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Budowa sieci kanalizacyjnej na teranie gminy [...]' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Go 511/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Gd 329/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wejherowo w przedmiocie opłaty za dostawę wody i zbiorowego odprowadzania nieczystości ciekłych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.