Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1399/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 916/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1397/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1074/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 915/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1034/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnego w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o wgląd do akt sprawy

I OSK 523/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1598/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 2104/18 - Wyrok NSA z 2019-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   5