Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 1072/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi B. C., T. K., A. W. i T. Ś. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

I SA/Wa 1908/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-06

Sprawa ze skargi A. B. i A. J. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 314/11

I SA/Wa 1675/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi J. R., W. R. i I. E. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 374/12 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości [...] ([...]) złotych płatną - w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta W. na rzecz skarżących J. R., W....

I SA/Wa 112/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi E. S., I. J. oraz A. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 38/14

I SA/Wa 267/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-07

Sprawa ze skargi T. T. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 134/14 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. zasądza od Prezydenta W. na rzecz T. T. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

I SA/Wa 1704/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi J. R., W. R. i I. E. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 375/12

I SA/Wa 1944/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi J. F. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 424/12

I SA/Wa 127/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi L. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 2/14

I SA/Wa 1444/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi W. K. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 264/14 1. wymierza Prezydentowi W, grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych; 2. zasądza od Prezydenta W. na rzecz W. K. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SA/Wa 452/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi J. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 653/14
1   Następne >   +2   +5   +10   17