Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 408/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/Gl 5/12 odrzucające wniosek o wymierzenie grzywny Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi

II SO/Gl 5/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-19

Wniosek K. G. o wymierzenie grzywny [...] Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi dotyczącej bezczynności w sprawie melioracji wodnych

II SO/Po 10/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-30

Wniosek Gminy M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

IV SO/Wa 21/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Wniosek H. K. o wymierzenie Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

IV SO/Wa 57/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami

IV SO/Wa 22/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-20

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Gminy [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych