Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 937/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 496/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku A. S. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

II SO/Bd 15/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-10

Wniosek A. S. o wymierzenie grzywny Wojewodzie