Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 371/18 - Wyrok NSA z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1784/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania

II OSK 313/20 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska