Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bd 1299/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-02

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości

IV SA/Wr 213/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji orzekającej o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku, odmowy uznania za osobę bezrobotną i umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Kr 1201/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] Wójta Gminy L

I OZ 1865/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie nakazu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

I OSK 2766/14 - Postanowienie NSA z 2016-12-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II GZ 1251/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-15

Wniosek G. i S. P. w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie grzywny

IV SA/Gl 992/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OSK 2274/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Lu 504/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   2