Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2899/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1199/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia