Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 254/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

Skarga T.K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 1001/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 1002/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1158/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 831/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 398/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1158/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 875/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 946/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 450/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-27

Skarga I.B. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z urzędu
1   Następne >   2