Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 507/17 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 2767/17 - Wyrok NSA z 2019-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1270/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Wa 2205/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II SA/Wa 832/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1255/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1621/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego