Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Gd 83/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

I OSK 3885/18 - Postanowienie NSA z 2020-04-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie niewydania decyzji

I OSK 3943/18 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

III SAB/Kr 79/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia

III SAB/Kr 77/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niezałatwienia podania z 12 października 2018 r.

II SAB/Wa 338/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

III SAB/Kr 20/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niezałatwienia podania z 12 października 2018 r.

III SAB/Kr 71/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia