Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 799/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 418/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 1272/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym za bezzasadny;

I SA/Wa 733/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

II OZ 651/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu odwołania