Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I OW 229/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.K. o skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Wa 1519/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Skarga G. S. na akt Burmistrza [...] w przedmiocie zamiany lokalu mieszkalnego stwierdza nieważność zaskarżonego aktu.

II SAB/Sz 2/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej