Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 611/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Skarga I. Ż. na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do statutu Miasta G.