Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów

III SA/Wr 684/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 uchwały nr [...] Rady Gminy L. P. z dnia [...] r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi Gminy Czosnów na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów

III SA/Wr 537/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu W. z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie przystąpienia Powiatu W. do spółki pod nazwą 'A' Spółka Akcyjna

II OSK 1476/10 - Wyrok NSA z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie uchwały w sprawie iluminacji obiektów oraz budowy oświetlenia na ulicach, placach i skwerach