Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 47/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 589/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora [...] Wyższej Szkoły [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji