Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Gd 57/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

I OSK 1619/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie propozycji służby

I OSK 1368/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie przedstawienia propozycji służby

I OSK 1545/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie przedstawienia propozycji służby

I OZ 1262/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OSK 3043/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3040/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

I OSK 3039/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania

II SAB/Wr 25/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-24

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn.akt II SAB/Wr 34/15

I OSK 3041/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania
1   Następne >   +2   6