Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1456/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 769/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 758/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 784/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SAB/Kr 205/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wznowionego postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody znak: [...]

I SA/Wa 46/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 340/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 788/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2346/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1834/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego