Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 2715/18 - Wyrok NSA z 2018-11-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej I. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty