Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 1711/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1616/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 761/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 751/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2282/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 774/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1837/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 775/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 762/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 752/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2