Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 855/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Go 4/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I OZ 53/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu z 17 września 2014 r., sygn. akt II SA/Po 633/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu z [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie kosztów postępowania z tytułu pełnienia funkcji kuratora

II SA/Go 27/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-22

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie przekazania skargi według właściwości

II SA/Go 854/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 628/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

IV SA/Gl 1124/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów

III SA/Lu 1133/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności wykonanego postanowienia Burmistrza Miasta

IV SA/Wa 341/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 819/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia