Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 597/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-21

Sprawa ze skargi K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na czynność Starosty J. w przedmiocie obciążenia opłatami za udostępnienie danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym